Ochranu osobních údajů stéle ještě nemají všechny firmy vyřešenu

Podrobnosti

Přestože média se nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) už téměř nevěnují, nařízení opravdu platí a období klidu, ve kterém ÚOOÚ slibuje toleranci k případným prohřeškům, nebude trvat věčně.

Vzhledem k riziku pokut se určitě vyplatí přijmout základní opatření a řídit se potřebnými pravidly při ochraně osobních údajů.

 

Ne všichni lidé jsou přející, a tak se každé firmě může stát, že nespokojený zákazník či zaměstnanec nebo konkurence upozorní kontrolní úřad na nedostatky při nakládání s osobními údaji. Kontrola pracovníků Úřadu na ochranu osobních údajů na sebe nenechá dlouho čekat. Připravte se na tuto kontrolu včas a dejte si alespoň základní věci do pořádku.

V případě kontroly pracovníků ÚOOÚ musíte být schopni doložit řadu dokladů, mezi kterými nemůžou chybět vnitrofiremní směrnice nakládání s osobními údaji, smlouvy se zpracovateli osobních údajů a doložitelné dokumenty o informování zaměstnanců. Důležité je také vyřešení zabezpečení elektronických dat s osobními údaji.

Pokud vám ještě nějaké kroky či případné dokumenty k zavedení GDPR ve vaší firmě chybí a chcete se poradit, neváhejte kontaktovat pracovníky společnosti ANERI s.r.o. z Liberce. V případě vašeho zájmu vám přímo pro vaši firmu vypracují potřebné dokumenty a smlouvy certifikovaní konzultanti GDPR.

http://dataosobni.cz/zakladni-pojmy/

http://dataosobni.cz/reseni/

http://dataosobni.cz/2019/01/24/ochranu-osobnich-udaju-stele-jeste-nemaji-vsechny-firmy-vyresenu/

WorldVentures - nové příležitosti k vytváření vlastního podnikání

Podrobnosti

Vzhledem k vysoké míře nezaměstnanosti a neustále rostoucím životním nákladům hledá mnoho z nás nejrůznější způsoby, kterými si tuto nelehkou situaci vylepší a dostanou se tak alespoň k nějakému příjmu či přivýdělku, díky kterému nebudou muset slevovat ze své zavedené životní úrovně.

Životaschopnou alternativou může být aktivní účast na přímém prodeji či víceúrovňovém marketingu (MLM). Jistým problémem a určitým způsobem i rizikem pak může být výběr správné společnosti. Rozeznat rozdíl mezi legitimní společností a nelegálním řetězovým systémem může být mnohdy těžší, než se na první pohled může zdát.

Dle zkušeností generálního ředitele pro africký trh jsou společnosti zaměřující se na přímý prodej často soustřeďovány do řetězových schémat. Totéž si v konečném důsledku myslí sami zákazníci, pokud jsou konfrontováni obchodníkem.

Dle oficiální zprávy vydané Světovou federací přímého prodeje (WFDSA) je zřejmé, že společnosti zabývající se přímým prodejem nejen neustále rostou, ale zároveň mnoha subjektům (podnikatelům, obchodníkům) poskytují důležitý zdroj příjmu.  

Světová federace přímého prodeje (WFDSA) ve své zprávě uvádí, že v roce 2015 objemy prodeje generované členskými státy (bez čínského trhu) dosáhly celkové výše 184 miliard dolarů. O toto číslo se zasloužilo také 103 milionů individuálních prodejců, což oproti roku 2014 představuje úctyhodný růst ve výši 7,7%. Společnost WorldVentures se při této příležitosti zavázala, že v oblasti přímého prodeje bude, prostřednictvím transparentních obchodních procesů a otevřené filozofii řízení, tím nejdůvěryhodnějším a zároveň ukázkovým partnerem.
Prostřednictvím vlastního modelu přímého prodeje společnost WorldVentures svým nezávislým zástupcům poskytuje vše, co k prodeji dovolených, klubových členství a ostatních produktů a služeb mohou potřebovat. Ti si tak zároveň jeho prostřednictvím plní klukovské sny o životech s dostatečnými výdělky, díky kterým si mohou dovolit nejen komfortnější rodinný život, ale zároveň si mohou odškrtávat své jedinečné cestovatelské sny. Možnost výběru, zda chtějí pracovat na plný či částečný úvazek je pak třešničkou na dortu. Společnost WorldVentures se tak díky nabízeným výhodám a propracovanému systému odměňování rozšířila na více než 29 trhů a stala se tak na trhu dovolených největším a nejdůležitějším hráčem přímého prodeje.
Obchodníci mohou využít čerstvé obchodní filozofie „mobilního“ podnikání, která jim za minimum počátečních nákladů poskytne přístup k technologiím, nástrojům sociálních sítí a důležitým tréninkům, díky kterým mohou svoji práci vykonávat odkudkoliv si usmyslí. Společnost WorldVentures se k osobnímu prodeji uchýlila zejména z toho důvodu, že již samotný proces plánování a zařizování vysněné dovolené bývá dost osobitou záležitostí. Stejný přístup můžete očekávat také od zástupců, kteří se zavázali, že při výběru nejvhodnějšího členství budou všem zákazníkům tím nejlepším rádcem.

Generální ředitel pro africký trh se nechal slyšet, že vzhledem k výběru z nespočetně velkého množství nabízených dovolených a souvisejících služeb, je osobní přístup jednotlivých zástupců tím nejlepším možným, co mohou v této oblasti zákazníkům nabídnout. Společnost WorldVentures zároveň přichází s několika jednoduchými radami, které vám mohou pomoci při určení, zda se jedná o legální či nelegální organizaci zabývající se přímým prodejem či víceúrovňovým marketingem:

  • Pod pojmem víceúrovňového schématu si můžeme představit mnohé. Jedno je však jisté - jedná se o organizační hierarchii, kde nově nabraní členové znamenají finanční přínos také pro výše postavené členy. Hlavním cílem celé organizace je tedy udržet stav neustálého rozvoje a růstu, který svým aktivním členům přináší jisté finanční prostředky. Čím více takových členů pod sebou máte, tím větší příjmy můžete očekávat. Jste-li snad na okraji této hierarchie? Je nejvyšší čas zabrat, okraj totiž neznamená horentní sumy, poskytuje však nutnou dávku motivace vedoucí k lepším výkonům.     

  • Společnosti uplatňující víceúrovňová schémata často nabízí služby či zboží, málokdy se však jedná o jejich hlavní záměr. Pro mnoho z nich je ve skutečnosti důležitější spíše nábor nových členů, než prodej skutečných hodnot či poskytování užitečných služeb. Právě tato skutečnost má za následek vznik pyramidových organizací, jejichž hlavním cílem je prostý nábor nových členů.

Z úst generálního ředitele afrického trhu bylo řečeno, že víceúrovňový marketing je strategií prodeje, který je jednotlivými společnostmi využíván pro zvýšení prodejů produktů a služeb. Celý proces je pak podpořen pobídkou obchodních zástupců, kterým jsou nabídnuty provize nejen za nové, ale také za stávající zákazníky.

Zdárným příkladem může být například organizace WorldVentures, prostřednictvím jejich zprostředkovatelů se tak za menší poplatek můžete stát členem klubu DreamTrips. Svým členstvím získáte přístup k více než 6500 ojedinělým dovolenkovým balíčkům, které si můžete zakoupit za klubové ceny. Proč tedy na dobrodružství svého života nevyrazit s někým ze svých přátel či oblíbeným rodinným příslušníkem? Často se říká, že zážitky jsou k nezaplacení. O to více, pokud jsou sdílené.

 

A navíc.. takové z vás, kteří mají při plnění svých snů hlouběji do kapsy, jistě potěší, že společnost nabízí také možnost příjemného výdělku.

Komfort s každým nadechnutím s ochrannými polomaskami uvex.

Podrobnosti

Řada pracovních prostředí vyžaduje ochranu dýchacích cest pracovníků. Kde nestačí centrální odsávání či filtrace vzduchu musí zaměstnanci používat respirátory a dýchací masky či polomasky.

 

Dýchací polomasky uvex nabízí inovativní ochranu dýchacích cest. Systém uvex i-gonomics je synonymem maximální funkčnosti a prvotřídního pohodlí: tento inovativní produktový systém je dokonale přizpůsoben lidské fyziognomii a vyznačuje se nízkou hmotností a optimálně řízenou teplotou. Patentovaný ventilek na ochranu dýchacích cest umožňuje snadné a přirozenější dýchání, a díky tomu je pro uživatele přijatelnější a poskytuje větší bezpečnost.

Nové respirátory uvex silv-Air premium v provedení FFP1, FFP2 a FFP3 se adaptují na obličej uživatele, a díky tomu přináší bezpečné přilnutí, spolehlivou ochranu a přetrvávající komfort i při nošení po dlouhou dobu a mohou být použity například jako ochrana proti pevným a tekutým aerosolům, prachu, mlze a kouři. Široký, bezešvý náhlavní pásek zajišťuje bezpečné usazení dýchací polomasky a měkký těsnící lem spolu s individuálně nastavitelnou nosní sponou garantují bezpečné a komfortní usazení. Navíc tyto ochranné polomasky splňují dodatečné požadavky na test dolomitickým vápencem a optimální prodyšnost.

Veškeré ochranné pracovní pomůcky značky uvex včetně pomůcek na ochranu dýchacích cest dodává na trh v České republice společnost UVEX Safety CZ, k.s. z Rychnova nad Kněžnou.

http://www.uvex-safety.cz/cz/produkty/ochrana-dychacich-cest/vyhody-produktu/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/

http://www.uvex-safety.cz/cz/aktuality/tiskove-zpravy/lanky/komfort-s-kazdym-nadechnutim-s-ochrannymi-polomaskami-uvex/

Požadavky na získání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Podrobnosti

Dle nařízení GDPR se mění požadavky na získání souhlasu se zpracováním osobních údajů. V případě souhlasu se musí jednat o jednoznačný projev vůle, souhlas musí být poskytnut svobodně a subjekt údajů musí být dostatečně informovaný.

 

V první řadě správce údajů musí řádně vyhodnotit, zda ke zpracování osobních údajů souhlas potřebuje nebo zda může osobní údaje zpracovávat  na základě jiných právních důvodů.

Pakliže je souhlas se zpracováním osobních údajů nutný, musí být splněna řada předepsaných náležitostí. Již jsme se zmínili, že souhlas musí být poskytnut svobodně a nesmí být ničím podmíněn. Subjekt údajů musí být informován o účelu zpracování jeho osobních údajů, o typech zpracovávaných údajů a o délce zpracovávání údajů. Správce musí poskytnout informace o totožnosti a kontaktních údajích správce a případného pověřence pro ochranu osobních údajů, je-li jmenován.

Subjekt údajů musí být také informován, kdo má k jeho osobním údajům přístup včetně všech zpracovatelů. Jestliže správce poskytuje osobní údaje do zahraničí, i o tom musí být subjekt údajů předem informován. Subjekt údajů by měl být informován i o tom, že bude docházet k automatickému rozhodování a profilování. Mezi základní práva subjektu údajů patří přístup k osobním údajům zpracovávaných správcem, právo na opravu a právo na výmaz případně právo na omezení zpracování. Subjekt údajů má také právo na přenositelnost údajů.

V případě nejasností týkajících se udělování souhlasu se zpracování osobních údajů ať už ze strany správce nebo ze strany subjektu údajů se můžete poradit s proškolenými pracovníky v otázkách GDPR ze společnosti ANERI s.r.o.

http://dataosobni.cz/reseni/

http://dataosobni.cz/nase-sluzby/

http://dataosobni.cz/

Vztah správce a zpracovatele při zpracování osobních údajů

Podrobnosti

Při některých úkonech zpracování osobních úkonů může správce využít služeb jiného subjektu -  zpracovatele. Správce by měl vždy využívat služeb takového zpracovatele, který je schopen poskytnout dostatečné záruky technických a organizačních opatření, tak aby byla zajištěna ochrana zpracovávaných osobních údajů a práva subjektu údajů.

Zpracovatel v rámci činnosti pro správce může provádět pouze takové zpracovatelské operace, kterými jej správce pověřil, nebo vyplývají z činnosti, pro kterou byl zpracovatel správcem pověřen.

Vztah mezi správcem a zpracovatelem osobních údajů musí být ošetřen smluvně. Smlouva musí obsahovat dobu trvání zpracovávání osobních údajů, předmět a účel zpracování, typ osobních údajů a povinnosti a práva správce i zpracovatele.

Uzavřením smlouvy se zpracovatelem se správce nezbavuje odpovědnosti za zpracování osobních údajů.

V případě porušení zabezpečení osobních údajů musí správce nahlásit na ÚOOÚ do 72 hodin od okamžiku zjištění možnost rizika pro subjekt údajů. Kdežto zpracovatel je povinen porušení neprodleně nahlásit správci a ne na ÚOOÚ.

Každý správce i zpracovatel osobních údajů by měl mít jasno o svých právech a povinnostech. Určitě se vyplatí požádat o radu zkušené odborníky. Jak nakládat s osobními údaji a zajistit smluvní vztah mezi správcem a zpracovatelem poradí proškolení pracovníci ze společnosti ANERI s.r.o. v Liberci.

http://dataosobni.cz/2018/11/22/vztah-spravce-a-zpracovatele-pri-zpracovani-osobnich-udaju/

http://dataosobni.cz/zakladni-pojmy/

http://dataosobni.cz/reseni/

   
   
   
Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Levné ubytování Praha

Levná ubytovna a penzion Praha. Ubytování od 130 Kč

Azyl pro Milence Praha

Luxusní azyl pro milence v centru Prahy 8.

Dárek pro Inženýra

Linux tričko, nerd tričko, cool tričko, IT tričko, Geek tričko.

Webové stránky Beroun

Výroba kvalitních web stránek u Berouna.